Home

Interim management
Broekman Management Consultancy B.V. houdt zich sinds 1996 bezig met interim management. In eerste instantie op het gebied van financiƫle dienstverlening. Later is het werkgebied uitgebreid en zijn de werkzaamheden uitgebreid met consultancy, project management en verandermanagement.

Ervaring
De langjarige ervaring betekent een analytisch inzicht, snel tot de kern van de zaak kunnen doordringen en in korte tijd helder hebben hoe de tijdelijke opdracht het beste is in te vullen.

Mensgericht
Kenmerkend is de mensgerichte werkwijze. People management dus. Enthousiasmeren, motiveren en faciliteren zit als het ware in het bloed. Gekoppeld aan aandacht, vertrouwen, openheid, overtuigingskracht en een gezonde dosis humor leidt dit tot het snel bereiken van resultaten.

Resultaat gerichte aanpak
Een resultaatgerichte aanpak met duidelijke doelen en heldere afspraken over de termijn waarbinnen een opdracht moet worden afgerond spreekt bij Broekman Management Consultancy B.V. voor zich. Focus, een no-nonsense houding, samenwerking en een goede communicatie zijn vanzelfsprekend. Het realiseren van verbinding, waardoor medewerkers optimaal kunnen presteren, is een ontwikkeling die voor alle partijen vruchten afwerpt.

Duurzaamheid
Kennis van zaken en daadkracht leggen een stevige basis voor een duurzame verbetering als gevolg van de opdracht. Uiteraard met oog voor de cultuur binnen een organisatie.

Kwaliteit
Elke opdrachtgever krijgt de vraag om na afloop van de tijdelijke opdracht een evaluatie te geven over de interim manager als persoon en over de invulling van de werkzaamheden. Doel: de kwaliteit bewaken en zo nodig verbeteren. Bijna elke opdrachtgever verleent hieraan medewerking. Hiermee is in 2003 incidenteel een begin gemaakt. Vanaf 2005 maakt dit structureel deel uit van de aanpak. De uitgevoerde opdrachten krijgen als gemiddeld cijfer een ruime 8. Kwaliteit verzekerd!

Advertenties